Szervezeti felépítés

Alapító: Szerencs Város Önkormányzata
Ügyvezető: Takács M. István
Könyvvizsgáló: Pongráczné Szerencsi Judit
FB. tagok: Alföldi Zsolt, Kunder Gyuláné, Orosz Zoltánné