Üvegzseb

175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. közzéteendő adatai:

Név

Tisztség/
munkakör

Nyújtott pénzbeli juttatás

Végkielégítés/
felmondási idő

Kötelezettség-
vállalás időtartama, ellenértéke

Felügyelő Bizottság: a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások

Takács M. István

ügyvezető
munkaviszony keretében
5 éves határozott időtartamra (2011. szeptember 01. - 2016. augusztus 31.)

havi 410 000 Ft bruttó munkabér, a munkabéren kívül havi 5 000 Ft összegű telefonköltség térítés

Végkielégítés: MT 95.§-a szerint, Felmondási idő: Mt. 92.§-a szerint

Mt. 3.§ (6) bekezdése alapján a polgári jog szabályai az irányadóak

 

Sándorné Alvári Mária

főélelmezés vezető
munkaviszony keretében, határozatlan időtartamra

havi 220 000 Ft bruttó munkabér, havi 20 000 Ft bruttó vezetői pótlék

Végkielégítés: MT 95.§-a szerint, Felmondási idő: Mt. 92.§-a szerint

Mt. 3.§ (6) bekezdése alapján a polgári jog szabályai az irányadóak

 

 

 

 

 

 

 

Kunder Gyuláné

FB tag, elnök
5 éves határozott időtartamra: 2015. december 17. - 2020. december 17.

 

 

 

a polgári jog szabályai az irányadóak

Orosz Zoltánné

FB tag
5 éves határozott időtartamra: 2015. december 17. - 2020. december 17.

 

 

 

a polgári jog szabályai az irányadóak

Alföldi Zsolt

FB tag
5 éves határozott időtartamra: 2015. december 17. - 2020. december 17.

 

 

 

a polgári jog szabályai az irányadóak